The Netherlands

Geen smalle fietsstroken meer (no more narrow bicycle lanes)

Publisher: 
Fietsberaad
Publication date: 
June 2014
Abstract: 

Fietsstroken kom je in alle mogelijke varianten tegen. Er zijn ‘echte’ fietsstroken, voorzien van een fietssymbool, en fietssugges- tiestroken zonder fietssymbool. Maar ook uitwijkstroken zien er soms uit als een fietssuggestiestrook. Voor de weggebruiker is het vaak één pot nat. En wegbeheerders passen ze heel verschillend toe. Een discussienota van CROW-Fietsberaad geeft de aanzet tot meer uniformiteit in de toepassing en meer ruimte voor de fietser.

A safer road environment for cyclists

Publisher: 
SWOV
Publication date: 
August 2013
Abstract: 

This thesis focuses on the question of how the road environment (road design and network characteristics) affects road safety for cyclists through effects on risk and exposure to risk. In this thesis, the term ‘road design’ is used to denote the location level (e.g. intersection design) while the term ‘network characteristics’ is used in relation to the network level (e.g. the presence of a road hierarchy and road classification). Road design plays a role in cyclists’ crash and injury risk. Network characteristics affect mode and route choice (Heinen et al.

Pages

Subscribe to RSS - The Netherlands