Fietsberaad

Geen smalle fietsstroken meer (no more narrow bicycle lanes)

Publisher: 
Fietsberaad
Publication date: 
June 2014
Abstract: 

Fietsstroken kom je in alle mogelijke varianten tegen. Er zijn ‘echte’ fietsstroken, voorzien van een fietssymbool, en fietssugges- tiestroken zonder fietssymbool. Maar ook uitwijkstroken zien er soms uit als een fietssuggestiestrook. Voor de weggebruiker is het vaak één pot nat. En wegbeheerders passen ze heel verschillend toe. Een discussienota van CROW-Fietsberaad geeft de aanzet tot meer uniformiteit in de toepassing en meer ruimte voor de fietser.

Bicycle Agenda 2017-2020

Publisher: 
Fietsberaad
Publication date: 
January 2017
Abstract: 

Tour de Force, a partnership between governments, market, civil society organisations and research institutes, aims to increase the number of kilometres cycled in the Netherlands with 20 percent over the next decade. This is why they drafted a joint Bicycle Agenda 2017-2020 with several actions to overcome barriers and exploit opportunities in cities, rural areas and in combination with public transport. Priorities among others include: more space for bicycles in cities and improved interchanges on public transport.

Subscribe to RSS - Fietsberaad