Geen smalle fietsstroken meer (no more narrow bicycle lanes)

Publisher: 
Fietsberaad
Publication date: 
June 2014

Document types:

Document geography:

Geographical spread:

Abstract: 

Fietsstroken kom je in alle mogelijke varianten tegen. Er zijn ‘echte’ fietsstroken, voorzien van een fietssymbool, en fietssugges- tiestroken zonder fietssymbool. Maar ook uitwijkstroken zien er soms uit als een fietssuggestiestrook. Voor de weggebruiker is het vaak één pot nat. En wegbeheerders passen ze heel verschillend toe. Een discussienota van CROW-Fietsberaad geeft de aanzet tot meer uniformiteit in de toepassing en meer ruimte voor de fietser.