standards

Geen smalle fietsstroken meer (no more narrow bicycle lanes)

Publisher: 
Fietsberaad
Publication date: 
June 2014
Abstract: 

Fietsstroken kom je in alle mogelijke varianten tegen. Er zijn ‘echte’ fietsstroken, voorzien van een fietssymbool, en fietssugges- tiestroken zonder fietssymbool. Maar ook uitwijkstroken zien er soms uit als een fietssuggestiestrook. Voor de weggebruiker is het vaak één pot nat. En wegbeheerders passen ze heel verschillend toe. Een discussienota van CROW-Fietsberaad geeft de aanzet tot meer uniformiteit in de toepassing en meer ruimte voor de fietser.

CCN Campaign for High Standards: Cycle Lanes

Publisher: 
CCN
Publication date: 
November 2000
Abstract: 

Cycle facilities and other measures to boost cycling are being introduced in Britain as never before. Government has confirmed its commitment to triple cycle use by 2010 and most local authorities across the country have some sort of pro-cycling policy with schemes on an order paper with increasing regularity.

Subscribe to RSS - standards